ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Kategoria: Aktualności

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto Tryb podstawowy bez negocjacji. (wariant 1)

Zaproszenie do składania ofert – materiały biurowe

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa odzieży ochronnej

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa wież kwiatowych

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zaproszenie do składania ofert- zakup i dostawa roślin

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zaproszenie do składania ofert – ubezpieczenie NNW i OC

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zaproszenie do składania ofert – rowery

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. zakup i dostawa roweru miejskiego oraz roweru wspomaganego elektrycznie  wraz z akcesoriami

Zaproszenie do składania ofert – zakup urządzeń czyszczących

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Rozpoczynamy projekt

Od 1 marca rozpoczynamy realizację projektu „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”, o numerze wniosku: WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20, i numerze  umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-00.Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.