ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Kategoria: Zamówienia publiczne

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto Tryb podstawowy bez negocjacji. (wariant 1)

Plan postępowań zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021