ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Rekrutacja

Zapraszamy do rekrutacji!

Projekt oferuje udział w czterech warsztatach (zależnie od predyspozycji uczestnika),  darmowe szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do projektu znajdziecie Państwo w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, ul. Strażacka 18 A, 42 – 270 Kłomnice, pod numer telefonu /34/ 34 73 188