ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

O Nas

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach  powstało od 1 styczniu 2016 r .na mocy Uchwały Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015 r. jako odpowiedź na trudną sytuację życiową mieszkańców gminy Kłomnice. W związku z trudnościami ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku, wiele osób z różnych przyczyn zaczęło doświadczać wykluczenia z życia społecznego i zawodowego. Jedną z form pomocy kierowanej do tej grupy osób jest realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w ramach ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Pomoc obejmuje szereg różnego rodzaju szkoleń i możliwość udziału w warsztatach świadczących różne usługi. Uczestnicy IPZS nie tylko mogą zarabiać pieniądze na swoje utrzymanie, ale uczą się solidnej pracy, systematyczności i obowiązkowości. Bardzo ważny dla nich jest odbiór ich pracy przez innych. Stanowi to bowiem czynnik motywujący. Dlatego tak duże znaczenie ma dla nich zainteresowanie świadczonymi przez nich usługami, gdyż ich wysiłek i praca nabierają szczególnej wartości – kapitału dla dalszego życia. Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jest podmiotem ekonomii społecznej niwelującym skutki wykluczenia społecznego, który pomaga osobom .

W ramach Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach funkcjonują następujące warsztaty w których oferujemy dla mieszkańców gminy następujące usługi:

1. Warsztat gospodarczo – porządkowy:
– sprzątanie terenów zielonych: porządkowanie powierzchni przy użyciu własnego sprzętu, poprzez zbieranie i usuwanie śmieci, koszenie traw, przycinanie żywopłotów, krzewów, koszenie poboczy dróg, wykonywanie  drobnych prac porządkowych
Ceny negocjowane, wynikające z zawartych umów.

2. Warsztat remontowo – budowlany: wykonuje prace malarsko-wykończeniowe oraz drobne budowlane, posiada własny sprzęt i narzędzia. Jest również w stanie przeprowadzać drobne prace budowlane nie wymagające użycia ciężkiego sprzętu i nadzoru budowlanego.
Ceny negocjowane, wynikające z zawartych umów.

3. Warsztat usług opiekuńczych – pomoc  dla osób starszych, niepełnosprawnych, przygotowanie posiłków, utrzymanie czystości w pomieszczeniach, robienie zakupów, podawanie leków.

Przewóz i Opieka nad przewozem osób niepełnosprawnych w ramach Porozumienia z ZEAS.