ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Zaproszenie do składania ofert- zakup i dostawa roślin

Zaproszenie do składania ofert- zakup i dostawa roślin

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)


Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
42 – 270 Kłomnice
ul. Strażackiej 18 A

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roślin (drzew i krzewów) dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert zakup i dostawa roślin

Formularz ofertowy zakup i dostawa roślin