ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Zaproszenie do składania ofert – ubezpieczenie NNW i OC

Zaproszenie do składania ofert – ubezpieczenie NNW i OC

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający:

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

42 – 270 Kłomnice

Strażackiej 18 A

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie NNW i OC uczestników przystępujących do zajęć w warsztatach w ramach projektu pn. Nowa Szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – edycja I

Realizując obowiązek zapewnienia zaopatrzenia z tytułu wypadku w trakcie uczestnictwa w warsztatach, pobytu w Centrum Integracji na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tyt. wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach dla uczestników Centrum Integracji społecznej w Kłomnicach biorących udział w projekcie p.n. Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach „. Zamówienie to  jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20-006

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy