ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa odzieży ochronnej

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa odzieży ochronnej

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)
Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
42 – 270 Kłomnice
ul. Strażackiej 18 A

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa odzieży ochronnej w ramach projektu p.n.
Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Więcej informacji w załącznikach.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy zakup i dostawa odzieży ochronnej 

Zaproszenie do składania ofert zakup i dostawa odzieży ochronnej