ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Aktualności

Zakup i dostawa roweru wspomaganego elektrycznie w ramach projektu pn. Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto Tryb podstawowy bez negocjacji. (wariant 1)

Zakup i dostawa rębaka do gałęzi w ramach projektu p.n. Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Zakup i dostawa kosiarki typu traktorek z koszem do trawy w ramach projektu Nowa szansa na zmianę – centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Zakup i dostawa 4 szt kos spalinowych (4-suw) w ramach projektu Nowa szansa na zmianę – centrum Integracji Społecznej.

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Zakup i dostawa kosy spalinowej (2-suw) w ramach projektu p.n. Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Zakup i dostawa kosiarki do trawy w ramach projektu Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

Zakup i dostawa narzędzi zużywalnych w ramach projektu p.n. Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto Tryb podstawowy bez negocjacji. (wariant 1)

Plan postępowań zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021