ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Zakup i dostawa roweru miejskiego oraz roweru wspomaganego elektrycznie wraz z akcesoriami niezbędnymi do wyposażenia warsztatu w ramach projektu p.n. „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”

Zakup i dostawa roweru miejskiego oraz roweru wspomaganego elektrycznie wraz z akcesoriami niezbędnymi do wyposażenia warsztatu w ramach projektu p.n. „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
42 – 270 Kłomnice
ul. Strażackiej 18 A

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest Zakup i dostawa roweru miejskiego oraz roweru wspomaganego elektrycznie wraz z akcesoriami niezbędnymi do wyposażenia warsztatu w ramach projektu p.n. „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert wraz załącznikami

 

Zmiana do zaproszenia do składania ofert (zamieszczenie dnia 09.09.2021)

W zaproszeniu do składania ofert pkt 5) sakwa na rower wprowadza się następującą zmianę:

Jest:

5) Sakwa na rower.

Planowany jest zakup 5 szt sakw na rower. Minimalne wymagania sakwy:

  • pojemności 18 litrów

Powinno być

5) Sakwa na rower.

Planowany jest zakup 5 szt sakw na rower. Minimalne wymagania sakwy:

  • pojemności 10 litrów