ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Zakup i dostawa 4 szt kos spalinowych (4-suw) w ramach projektu Nowa szansa na zmianę – centrum Integracji Społecznej.

Zakup i dostawa 4 szt kos spalinowych (4-suw) w ramach projektu Nowa szansa na zmianę – centrum Integracji Społecznej.

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
42 – 270 Kłomnice
ul. Strażackiej 18 A

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa 4 szt kos spalinowych (4-suw) w ramach projektu Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert

formularz ofertowy_po zmianie