ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Autor: Administrator

Nowa szansa na zmianę – rekrutacja

Zapraszamy do rekrutacji!

Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie

  Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Rozpoczynamy projekt

Od 1 marca rozpoczynamy realizację projektu „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”, o numerze wniosku: WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20, i numerze  umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-00.Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kłomnice (beneficjent) wraz z Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach (Realizator) otrzymała pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie pn. „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” o numerze wniosku: WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20, i numerze  umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-00.Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Wysokość dofinansowania projektu to:…
Czytaj dalej

Punkt Psychologiczny

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Kłomnice Centrum Integracji Społecznej uruchamia psychologiczny punkt konsultacyjny.

Pomóż mieszkańcom schroniska

Organizujemy zbiórkę karmy, kocy, misek, kołder dla psów i kotów przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jamrozowiźnie.