ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Nowa szansa na zmianę – rekrutacja

Nowa szansa na zmianę – rekrutacja

Zapraszamy do rekrutacji!

Projekt oferuje udział w czterech warsztatach (zależnie od predyspozycji uczestnika),  darmowe szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego.