ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Plan postępowań zamówień publicznych

Plan postępowań zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129)

 

Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

ul. Strażacka 18A
42 – 270 Kłomnice

Załączniki:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021